Ролята на общуването в нашия живот

Опитайте се само за миг да си представите свят, в който общуването не съществува. Как би изглеждал този свят? Възможно ли е въобще да има такъв свят и как би се развивало и оцеляло всичко в него?

В моите представи това е невъзможен, празен свят. Защото без общуване няма живот. В българския тълковен речник пише:

„Общувам – поддържам връзки с някого“.

Но общуването е много повече от това. То стои в основата на всяко човешко взаимодействие. Няма значение дали общуваме чрез слово, жест, мимика, допир. Дали комуникираме с останалите на живо, по телефона или чрез писане на съобщения.

Ние приемаме, предаваме и интерпретираме всяка информация

Общуването винаги се осъществява по един от трите начина – чрез вербална комуникация, невербална комуникация и писмена комуникация. Тези три форми на общуване играят ключова роля в живота ни. Ние създаваме връзки, поддържаме ги, създаваме приятелства, социализираме се, сближаваме се и градим взаимоотношения с останалите хора.

Важно е да споменем, че при вербалната комуникация участват активно както говоренето, така и слушането. Като и двете са еднакво важни, за да се проведе правилно и ефективно общуването.

Общуването е двупосочен процес

Две са и основните области, които можем да обособим – общуване на работното място и общуване в личния живот. Добрата комуникация (правилното общуване) е изключително важна както в ежедневието ни, така и в професионалния ни път. Колкото по-добре се научим да се изразяваме и внимателно да изслушваме другите, толкова по-благоприятно ще се развиват взаимоотношенията ни с тях. Независимо дали става въпрос за наши приятели, интимни  партньори, роднини, работодатели или колеги. Безспорен факт е, че именно общуването създава, но и може да разреши всеки конфликт.

Общуването изгражда доверие между хората

Комуникацията ни с другите има и още една важна роля – тя развива и усъвършенства собствената ни личност. Чрез нея ние споделяме опита, мислите и ценностната си система с другите и получаваме ответно от тях нови познания, гледни точки, различен или еднакъв с нашия светоглед, чужд опит. Комуникацията ни помага да разбираме по-добре другите хора. Помага ни и да подобрим процеса на вземане на собствените си решения.

Хората всеки ден взимат решения за различни неща в ежедневието си, за бъдещето си и на работното си място. Но не всяко решение, което взимаме, е добро и понякога не ни довежда до желания резултат. Ето тук излиза на сцената способността ни да общуваме качествено и благотворно с другите. Ако споделим проблема, за който търсим решение с някого, шансът да направим по-добър избор нараства. От една страна, споделяйки, ние сами по-лесно ще осъзнаем цялата проблемна ситуация и вариантите за нейното разрешаване. От друга, комуникирайки с някого и въвеждайки го в проблема, може да чуем друга перспектива за нещата и дори решение, за което не сме се сетили сами.

Ролята на общуването в работния процес

Няма нужда да казвам колко е важна добрата комуникация между отделните звена, работници и работодатели в която и да е структура, за да функционира тя по възможно най-добрия начин. Доказано е, че ефективната комуникация повишава продуктивността и мотивацията на служителите. Тези от тях, които общуват по-често със своите лидери или работодатели, обикновено са по-мотивирани, заинтересовани и продуктивни от онези, които са оставени на произвола на съдбата, и не получават никакви (или получават минимални) напътствия за работата си от по-горна инстанция. Рано или късно на всяко работно място се появява някакъв вид криза, която трябва да бъде преодоляна. Възникналият проблем може да бъде отстранен много по-лесно и ефикасно, ако общуването между ръководителите и служителите е на ниво и е достатъчно открито, често и изчерпателно.

Изключително важно е служителите в една фирма да имат свободата да споделят помежду си (и със своите лидери) идеите си, знанията и опита си. Така те ще се развиват все повече и повече и ще се търси начин идеите им да бъдат реализирани. Това може да създаде на фирмата или бизнеса нови възможности за развитие, просперитет и акумулиране на нови печалби.

Изграждането на задружен и стабилен екип

е формулата за успех за всяка фирма, работно място или  организация. В основата на създаването на дълбоки връзки и добри взаимоотношения между отделните служители отново на преден план излиза добрата и ефективна комуникация. Служителите, които получават честна и редовна комуникация на работното си място, обикновено се чувстват по-ценени, важни, ангажирани и мотивирани. Освен това, по-свързани с ръководителите и колегите си. По-отдадени на работния процес и по-отговорни към него. Доказано е, че това води също до намаляване на отсъствията от работа на служителите. От друга страна, ако работниците в дадена организация нямат право на мнение и гласът им остава нечут се отбелязва драстичен спад в удовлетвореността им. А това неминуемо се отразява на мотивацията им да работят и понижава продуктивността на труда им. Както става ясно, от това в дългосрочен план ще пострада и самата фирма-работодател.

В заключение мога да кажа само едно –

„Общувайте по-често, по-ефективно и по-задълбочено с хората около вас!“

Независимо дали са част от личния ви живот или от кариерното ви развитие. Струва си да се общува, защото този процес може да доведе до големи ползи за живота и личността ни.


Вижте още: Поговори с мен Екатерина – Лайф Коуч

Коментари

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Свързани публикации

Най-нови публикации