Много хора се лутат и търсят отговор на въпроса: Що е то Лайф Коуч? Затова и изразът Лайф Коуч значение е един от най-търсените в Google, когато говорим за лайф коучинг практиката и искащите да се възползват от тази услуга.

Лайф Коуч значение

Терминът Лайф Коуч се появява в Америка през 80-те години на миналия век. Финансовият съветник Томас Леонард усеща, че макар и в добро психично състояние, клиентите му търсят в негово лице нещо повече от просто човек, който да им дава съвети как и къде да инвестират парите си. Те искат Леонард да им помага да организират по-добре живота си и да планират и постигат целите си В резултат на наблюденията си, специалистът по финансово планиране, започва да измества фокуса на работата си. Той по цял ден измисля и разработва техники и механизми, които се превръщат в основа на лайф коучинга като практика и ще поставят началото на

непознатото за някои хора и до днес Лайф Коуч значение

В следващите няколко години първият Лайф Коуч в световната история започва да обучава хора в измислената от него нова дисциплина и им предава своята методология. Той ясно им обяснява разликата между новото Лайф Коуч значение и разликите между треньор по живеене, психолог, психиатър или друг вид терапевт. В началото на 1990 г. Леонард основава първата официална програма за обучение на специалисти в сферата на лайф коучинга. И така – макар че

терминът Лайф Коуч и неговото значение

лайф коуч значениеса описани и съществуват вече повече от 40 години за много хора в България, а и по света, те остават непознати. През годините лайф коучинг практиката бързо се развива и достига до все по-различни групи хора, предлагайки им разнообразни техники и подходи, за да развиват и подобряват живота им. Често мои клиенти и приятели ме питат какво е точното Лайф Коуч значение и как се превежда на български език. Питат ме още защо използвам този чуждоезичен термин, за да представям практиката си. Истината е, че терминът Лайф Коуч е възприет с американското си наименование по целия свят. Той най-точно описва като специалисти хората, предлагащи и практикуващи лайф коучинг.

Лайф Коуч значение

Много мои колеги в България търсят превод на името на квалификацията си като Лайф Коуч на родния ни език. Мрежата изобилства от подобни предложения. Можете да срещнете термина Лайф Коуч преведен като:
  • Треньор по живот
  • Уелнес консултант (много българско)
  • Треньор по живеене
  • Личен треньор*
  • Треньор по личностно развитие
  • Консултант по живеене
  • Треньор за живота и др.
Всеки от тези преводи се доближава до значението на западния израз Лайф Коуч. Но това, което е най-важно е каква точно е

ролята на избрания от вас Лайф Коуч в живота ви

Какви са общите ви цели и как точно треньорът провежда практиката си със своите клиенти. И точно тук ми се иска да отбележа нещо много съществено. Задачата на вашия Лайф Коуч е да ви помага да усъвършенствате една или повече сфери от живота си и благодарение на срещите си с него да заживеете един по-добър, спокоен, смислен, успешен, пълноценен и щастлив живот. Лайф Коучът би следвало да е ваш специален приятел и довереник, на когото, без притеснение, можете да доверите всичко, което ви вълнува. Но той е и

ваш треньор, който да ви „стяга“, когато е необходимо

да ви поставя задачи и да следи стриктно за изпълнението им, да ви предава техники, знания и опит (личен и такъв – натрупан от общуването му с други хора), да ви дава различна гледна точка за нещата, да ви задава насочващи въпроси, за да ви накара да се замислите и да погледнете по-обективно на всяка ситуация и всеки възникнал проблем в живота и ежедневието ви. Вижте още: Лайф Коучинг – същност и ползи от него Лайф Коуч цена – колко струва лайф коучинг услугата?