Начало блог

Силата на пролетта – Вътре и извън нас

Силата на пролетта
Силата на пролетта е несъмнена, повдигаща, обновяваща, трансформираща.

Тя не бърза. Настъпва бавно и колебливо. Чувстваме нежното затопляне в природата и хората, но усещаме и студения вятър, който още щипе ушите и бузите ни. Силата на пролетта е точно в това. В постепенното пробуждане. В предизвикателството да ни държи нащрек. Да ни направи гъвкави, адаптивни и будни за промените. Пролет е много повече от име на сезон. Тя е като живо създание, което до голяма степен контролира ума и действията ни. Може би най-точното определение за нея е пробуждаща.  

Силата на пролетта е и в пробуждането на желанията

Копнежът да обновим живота си отново и да го преподредим. Да започнем да отстраняваме проблемите по пътя си, да градим нови планове и да постигаме нови цели.

Живите нюанси на пролетта раздвижват сетивата ни. Въздухът е изпълнен с нови надежди и обещания. Клетви за по-осъзнато, спокойно и щастливо бъдеще. Силата на пролетта ни завладява. А ние се оставяме доброволно в нейните ръце и ѝ позволяваме да започне да ни движи напред. В този своеобразен полет на мисълта и съществуването ни усещаме, че сме по-силни, отколкото сме си мислили досега. Има нещо тайнствено и мистично в силата на пролетта. В начина, по който тя се отразява на нашия ментален, духовен и емоционален свят. Искаме да сме по-будни и активни от всякога. Понякога обаче, други сили надделяват над пробуждащата пролетна енергия. Най-силните ѝ противници са

страхът, тревожността, депресията, липсата на увереност

в себе си и околните, съмнението, силната критичност, негативните мисли и емоции, гневът и други нежелани усещания.

За съжаление, е напълно възможно в противовес на пролетната обстановка и всеобща приповдигнатост, да се (по)чувствате тъжни, самотни, изолирани, потиснати, гневни. Този дисбаланс е в състояние да предизвика още по-голяма пропаст във вашето усещане за света, хората, но най-вече за самите себе си. От една страна, бихте могли да оставите нещата така. Да не направите нищо. Да страдате тихо, обгърнати в лапите на депресията, тревожността, страха, недоволството. Да продължите да живеете както досега, понякога просто защото това се превръща в навик. Понякога толкова много свикваме да се чувстваме зле, че не вярваме, че има изход от настъпилото състояние и тежка житейска ситуация. Това обаче не е вярно. Другата посока на кръстопътя на вашия избор е да решите да предприемете целенасочени и последователни действия, за да се справите с този проблем.

Да започнете да работите върху личната си трансформация

с идеята да променяте себе си и обстоятелствата около вас в своя полза. Да започнете да се превръщате в човека, който отдавна мечтаете да бъдете. Да оставите лошите мисли, навици и схващания в миналото и да възродите себе си за нов живот. Живот, в който най-сетне ще се почувствате спокойни, щастливи, удовлетворени и цялостни. Живот, в който няма да изпитвате омраза и гняв към себе си, а ще цените и обичате искрено и дълбоко своята уникална същност.

Понякога може да се окаже трудно да поемете пътя към подобна трансформация сами. Възможно е да имате нужда от човек, на когото изцяло можете да се доверите и да разчитате. Човек, който ще ви подкрепя и насърчава. Човек, който ще бъде винаги до вас, ще бъде ваш духовен  приятел, но и житейски треньор. Ако имате нужда от такъв човек, аз – Лайф Коуч Екатерина Ангелова, съм насреща. Ще се радвам, ако ми се доверите, и поемем заедно по пътя към мечтаната промяна във вашия живот  – емоционална, духовна, физическа и фактическа.  

Можете да се свържете с мен на телефон 0988928668 или по някой от посочените тук начини.


Вижте още: Лайф Коучинг – какво е и какви са ползите от него

Neuro Art: Неврорехабилитация чрез изкуство

Изкуството лекува
Автор на картината - Христо Ватев.

Вероятно неведнъж сте чували твърдението, че изкуството лекува. За щастие, това не са просто думи. Вече е безспорен и научно доказан фактът, че изкуството лекува в действителност. Този феномен е потвърден от редица научни и медицински изследвания, опити и дори отчитане на биохимична промяна в организма при изследване преди и след практикуване на някакъв вид изкуство.

Според Оксфордския речник, изкуството е израз или приложение на
човешки творчески умения и въображение. Обикновено във визуална форма като живопис или скулптура, създавайки произведения, които да бъдат оценени предимно заради тяхната красота или емоционална стойност.

В българския език думата изкуство идва от старобългарската искоусъ. Тя означава опит, изпитание. А творчество е общото наименование за произведенията на изкуството.

Творчеството е умствен процес на човешката дейност

То представлява разнообразна гама от човешки активности и произведения, създадени с естетична и комуникативна цел, чрез визуални, слухови или изпълнителни материали. Чрез него се създават качествено нови веществени и духовни ценности. Самото  създаване наричаме креативност, creativity,от английската дума която се превежда и като творчество. Обръщането към изкуството е търсене на нещо красиво, витално, жизнено и отразява една биологична необходимост. Наричаме го Стратегия за подобряване качеството на живот. Едно е сигурно. Общото състояние на пациент се повлиява неблагоприятно при мозъчно увреждане (инсулт, Паркинсонова болест, Множествена склероза и други неврологични заболявания), докато присъщият

артистичен талант и умения изглеждат почти незасегнати

Фактът, че само хората създават изкуство спонтанно и че хората са по-креативни от животните предполага, че невронните основи на креативността се крият в онези характеристики на мозъка, които са уникални за човека. Нашето изследване, резултатите от което са публикувани тук  е  е посветено на тясната връзка между Неврологията и Изкуството. В рехабилитационната медицина има доказателства, че изкуството лекува като подобрява мозъчната функция чрез въздействие върху нервната система. Действително изкуството подобрява мозъчната функция, като влияе върху мозъчните вълни, емоциите и цялата нервна система. Въпросът, който си задаваме, е: „Може ли изкуството да промени мозъка?“. Същият въпрос беше предмет на среща между учени от
университета в Сидни на 8 август 2018 г. И техният отговор е категорично

ДА!“

Австралийските учени са напълно убедени в това и обясняват как. Тяхната концепция се нарича невропластичност. За нея може да се говори много. Има редица материали в учебниците, книгите и в Интернет, посветени на тази уникална способност на човешкия мозък. Както и безброй материали, доказващи по научен път факта, че изкуството лекува и обясняват връзката му с неврологичните и други заболявания. В този текст ще спомена само няколко примера, които вярвам, биха били интересни за вас.

Изкуството наистина лекува

Музикалната практика и плазмените нива на BDNF като потенциален маркер за синаптична пластичност: инструмент за рехабилитация, публикувано на  17 септември 2020 г.

Целта на изследването е да се проучи влиянието на музикалната практика върху пластичността на мозъка. BDNF (мозъчен невротрофичен фактор) е невротрофин, участващ в невропластичността и синаптичната функция. Набрахме 48 здрави субекта на еднаква възраст и пол (21 музиканти и 27 не-музиканти). На всички субекти беше приложен AQ (въпросник за аутистичния спектър) и плазмените нива (PL) на BDNF, окситоцин (OT) и вазопресин (VP) бяха измерени в кръвната проба на всеки участник. Установено бе, че разликата между плазмените нива на BDNF в двете групи е статистически значима (t = − 2,214, p = 0,03). Ако приемем, че плазмените нива на BDNF са маркер за синаптична пластичност, по-високите нива могат да бъдат свързани с активирането на алтернативни
невронни пътища: може да означава по-голяма гъвкавост на церебралните функции на музикантите.”

ЕФЕКТЪТ НА МОЦАРТ И МЕДИЦИНАТА

 Според публикация през 1993 г. от Rauscher et al. [Nature 1993],
Ефектът на Моцарт  предполага подобряване на уменията за разсъждение за решаване на пространствени проблеми при нормални субекти след слушане на сонатата за пиано на Моцарт K 448. Допълнителна оценка на този ефект повдигна въпроса дали има връзка между музиката – генерирани емоции и по-високо ниво на когнитивни способности. Позитронно-емисионната томография и функционалният ядрено-магнитен резонанс разкриват, че слушането на приятна музика активира кортикалните и субкортикалните церебрални области, където се обработват емоциите. Тези невробиологични ефекти предполагат, че

слуховата стимулация предизвиква емоции

свързани с активизиране, оживление и води до временно подобрено представяне в много когнитивни области. Музикалната терапия прилага това въздействие в клинична среда, тъй като може да бъде полезно за пациентите, като отклони вниманието им от неприятни преживявания. Прилага се в контекста на различни важни клинични състояния като сърдечно-съдови заболявания, ракова болка, епилепсия, депресия и деменция.

Освен това музиката може да модулира имунния отговор чрез увеличаване на активността на естествените клетки убийци, лимфоцитите и интерферон-γ, което е важна характеристика, тъй като много заболявания са свързани с дисбалансирана имунна система. Съвременните техники – позитронно-емисионна томография (PET) и функционално магнитно-резонансно изобразяване (fMRI)] показват, че голяма двустранна мозъчна област, известна като лимбична (напр.
амигдала и хипокампус) и паралимбични структури (орбитофронтален
кортекс и парахипокампален гирус),

се включват когато слушаме музика

Това се потвърждава от различни изследователи като  провокираните от музика зони дори са картографирани. Амигдалата и хипокампусът често се споменават като активирани структури и това предполага, че музиката е в състояние да модулира активността в основните области на емоциите, наред с други зони. Проучванията с fMRI показват, че от своя страна неприятните, неправилни акорди могат да предизвикат мозъчна активност, свързана с негативни емоционални процеси.

ЕФЕКТЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО:

Как изкуството помага на пациенти с увреждане на централната нервна система

Това е проучване, публикувано в списание Frontiers in Psychology. В него участват изследователи от отделите по психология на университета Sapienza в Рим и Unitelma Sapienza. Наречен е от изследователите емблематично

Ефект на Микеланджело, аналогия с Ефекта на Моцарт

Според изследването, резултатът, който може да се получи чрез използване на художественото изкуство като съставна част от неврорехабилитационната терапия, е изключителен. Изследователите са съчетали произведения на изкуството, използвайки технология виртуална реалност, за да подобрят ефективността на неврорехабилитацията на хора, които са претърпели тежко неврологично увреждане след инсулт, довел до намаляване или загуба на използване на едната ръка или едната страна на тялото (хемиплегия).

„В среда на виртуална реалност пациентите са помолени да преместят курсор върху виртуално платно пред тях, като използват ръката от страната на тялото си, парализирана поради мозъчно увреждане. Движенията върху платното разкриват образа на художествени шедьоври, като Сътворението на Адам на Микеланджело, Венера на Ботичели или Тримата музиканти на Пикасо.
Всеки път, когато виртуалният панел получва обратна връзка от
управлявания от пациента джойстик, белите пиксели отстъпват място на част от изображението.

Пациентите, които са изпълнявали упражнението за разкриване на картините, са

постигнали по-добри резултати и по-бързо възстановяване

от контролната група. Не само това: тези, които са взаимодействали с художествените произведения, са заявили, че са се почувствали по-малко уморени в края на теста. Съавторът на изследването Марко Йоса, изследовател в IRCCS Santa Lucia и професор по психометрия в университета Сапиенца в Рим, коментира:

„Този резултат е част от поредица изследвания, които се занимават с темата за реакцията на мозъка към изкуството.

 И допълва:

Намерението на нашето проучване бе да проверим дали тези
положителни ефекти могат да бъдат използвани за увеличаване на
участието на пациента в процеса на неврорехабилитация и ние открихме, че е така, подобно на Ефекта на Моцарт при узикалната терапия.“

Резултатите от неврорехабилитацията се подобряват от ефекта на Микеланджело, което

обяснява подобряването на състоянието на пациентите

при гледане на художествен шедьовър.

 Виртуалната реалност става все по-използван инструмент за стимулиране пластичността на мозъка. Чрез визуални или дори тактилни стимули всъщност има възможност за насърчаване на положително поведение, например плавно и контролирано движение на ръката върху платно или скулптура, което позволява на мозъка да възстанови, където е възможно, правилното функционалност на движението.

В този контекст се ражда и невроестетиката, термин, въведен от
британския невробиолог Семир Зеки, за да дефинира полето, включващо когнитивните науки и естетиката. Визията на изкуството и активното участие в естетическото преживяване стимулират специфични области на мозъка, включително сензомоторните.

Автор: Христо Ватев

За повече информация по темата посетете официалния сайт на NeuroArt.


Вижте още: Четири от най-големите митове за мозъка

Цветни, вдъхновяващи цитати за пролетта

цитати за пролетта
Пролетта е вероятно най-вдъхновяващият сезон от годината.

Независимо каква е прогнозата за времето и какво се случва навън, пролетта вече е тук и цялата природа говори убедено за това. Дръвчетата се разлистват и разцъфтяват. Въздухът е свеж и съвсем пролетен. Изпълнен е с нови надежди и неустоимо желание за нов живот. И ние хората също вече се пробуждаме от зимната летаргия и търсим вдъхновението на пролетните дни, за да започнем да градим нови планове, да сбъдваме мечтите си и да живеем пак на пълни обороти. Да действаме. Да сме активни. Е, вдъхновението, което ви предлагам днес са цветните и вдъхновяващи цитати за пролетта, които подбрах специално за вас. Надявам се искрено

събраните по-долу дъхави цитати за пролетта

да подобрят настроението ви, да ви окрилят и ентусиазират за нови, смели планове и действия или поне и да ви накарат да почувствате още по-силно мощта на настъпилата вече пролет и да се усмихнете.

Приятно четене!

цитати за пролетта
Зареждаме се позитивно с дъхави цитата за пролетта.

„Денят, в който Всевишният е създал надеждата, е вероятно същият ден, в който е създал и пролетта.“

Бърнард Уилямс


„Да, аз заслужавам пролет. Не дължа на никого нищо.“  

Вирджиния Улф


„… пролетта се връща рано или късно.“  

Марк Леви


„Първият истински пролетен ден е като усещането, когато за първи път момче те хване за ръка. Поток от топлина те залива и всичко блести със свежо, цветно сияние, карайки те да забравиш за всичко студено и сурово, сякаш зимата никога не е съществувала”.

Рикел Гудрих


„Отново е пролет. Земята е като дете, което знае поеми наизуст.“

Райнер Мария Рилке


„Пролетта е, когато животът е жив във всичко.“

Кристина Росети


„Въпреки прогнозата, живейте все едно е пролет.“  

Лили Пулицър


„Беше пролет и дърветата полетяха към птиците си.“

Паул Целан


„Няма нищо по-красиво от гледането на дърветата да се обличат за пролетта и лятото.“

Шармейн Форд


„Пролетта е времето за планове и проекти.“

Лев Толстой


“ – Пролетта ли идва? – попита той. – „Каква е тя?“

“ – Това е Слънцето, което грее върху дъжда, и дъждът, който пада върху греещото слънце. „

Франсис Бърнет, „Тайната градина“


„Красивата пролет дойде, а с нея природата възвърна очарованието си и човешката душа се съживи.“

Хариет Ан Джейкъбс


„Пролетта показва какво може да направи Бог с един мрачен и мръсен свят.“

Виктор Крафт


„Април вложи дух на младост във всичко.“

Уилям Шекспир


„Носталгията, от своя страна, копнежът за още една непозната земя, израсна особено силно през пролетта.“

Владимир Набоков


„Растежът има своя сезон. Има пролет и лято, но има и есен и зима. И след това отново пролетта и лятото. Докато корените не са прекъснати, всичко е наред и всички ще бъдат добре.

Йежи Кошински


„Пролетта няма да ми позволи да стоя в тази къща повече! Аз трябва да изляза и да започна да дишам въздуха дълбоко отново.“

Густав Малер


„Можете да отрежете всички цветя, но не можете да спрете пролетта да дойде.“ 

Пабло Неруда


„Ако хората не се обичат един друг, аз наистина не виждам каква полза би имало да имаме някаква пролет.“ 

Виктор Юго, „Клетниците“ 


„Пролет – преживяване в безсмъртието.“

Хенри Д. Торе


„Когато пролетта дойде, дори фалшивата пролет, нямаше никакви проблеми освен къде да бъдеш най-щастлив. Единственото нещо, което можеше да развали един хубав ден, бяха хората. И ако можеше да не се ангажираш с тях, всеки ден нямаше граници. Хората винаги бяха ограничителите на щастието, освен онези малцина, които бяха точно толкова добри, колкото пролетта.“

Ърнест Хемингуей, „И изгрява слънце“


Вижте още: Има безброй причини да обичате себе си

Личностно развитие – що е то?

Един от пътищата към вашето личностно развитие може да бъде това - да разгърнете скрития си талант.

Личностно развитие – що е то и защо е важно за нас и за живота ни? Терминът личностно развитие се среща все по-често в социалното и медийно пространство, които ни заобикалят. Макар и да е ясно, че чрез него се визира развитие на личността, мнозина продължават да се чудят какво по-точно представлява то и нужно ли им е такова. Безспорен е фактът, че с течение на времето всеки от нас претърпява съвсем естествено личностно развитие. Научаваме много чрез собствения си опит и опита и влиянието на хората около него. Определени качества и модели на поведение стават част от личността ни и тя постепенно се формира. В повечето случаи обаче,

това личностно развитие е несъзнателно

То се случва от само себе си и не е плод на нашия съзнателен, целеустремен и конкретен наш избор. Така в определени периоди от живота ни често се случва да се оплетем в мрежата на навика. Да попаднем в своята зона на комфорт и да се чувстваме толкова добре, сигурни и спокойни в нея, че да не искаме да променяме нищо в живота или личността си, защото:

“Така си ни е добре!“

При подобни обстоятелства, много хора попадат в своеобразен застой. Спират да се развиват и извършват механично еднотипни дейности всеки ден в продължение на месеци, дори години. В такива моменти е добре да можем да осъзнаем случващото се около и вътре в нас. Или по-точно неговата липса. Да поискаме да се събудим ментално, емоционално, духовно и да потърсим изход от този омагьосан кръг.   

Личностното развитие е една от тайните вратички

които могат да ни отведат далече от навика, скуката, липсата на действие или каквото и да било развитие и промяна в живота и същността ни. Идеята е чрез него да вървим съзнателно към нашето по-добро аз. Да се развиваме така, че да ставаме все по-съвършена версия на самите себе си. Да променим качествата и моделите, които са станали част от нас, но не ни харесват и задоволяват вече. На практика,

нашето личностно развитие е процес на съзнателна промяна  

Замислете се –

Какво не харесвам в себе си и бих искал да променя?

Първоначално може да ви изглежда сложно, страшно, дори невъзможно да направите желаната от вас промяна. Но тя може да се случи с полагането на малко (или повече) усилия от ваша страна. Стига наистина да го искате. Вашето силно желание, упорство и постоянство несъмнено ще ви доведат дотам, докъдето искате да стигнете по пътя на подобряването на собствената ви личност, нейните черти и изяви. Има различни практики, техники, дейности, които могат да подпомогнат този процес. Те, разбира се, са индивидуални за всеки човек, за всеки отделен случай, както е различен и самият план за действие. Помнете – никога не е късно да тръгнете по пътя към вашето личностно развитие и да осъществите промяната, за която мечтаете. Ако се чувствате неуверени, объркани, усетите нужда от подкрепа, изслушване, приятелски съвет, насока, консултация,

взимане на решение, поглеждайки и през чужда призма

и обективна гледна точка, или просто искате някой да е до вас по пътя, да ви насочва и помага по него, аз съм насреща. Готова съм да бъда до вас като приятел, близък довереник, търпелив и отдаден слушател и събеседник, но и като ваш треньор, когато трябва.

Можете да се свържете с мен на

телефон 0988928668;

да ми пишете на някоя от страничките ми във Фейсбук

Поговори с мен и Лайф Коуч Екатерина Ангелова

или по някой от следните начини.

Не забравяйте, във всеки един момент от живота си, независимо от обстоятелствата, навиците и етикетите, които носите, вие можете съзнателно да решите да промените това, което не харесвате или искате да усъвършенствате в себе  си, и да започнете да работите по изграждането на вашето по-добро, осъзнато и възвишено Аз.


Вижте още: Причините да обичаме себе си са безброй

Невропротективна стратегия: Съвети

Невропротективна стратегия
Всеки от нас може да изготви подходяща за себе си Невропротективна стратегия, която да следва, за да се противопостави на МС.

След нашето интервю* по BTV ни потърсиха много хора с различни въпроси. Но определено най-честият сред тях беше и е: Какво представлява споменатата от нас Невропротективна стратегия. Ще се опитаме да дадем подробен отговор на този въпрос в настоящия текст, надявайки се да помогнем на пациентите с МС и други невродегенеративни заболявания. Първо -Какво е “стратегия”? Според речника това е: „подробен план за постигане на успех в различни ситуации.“ Тъй като МС се развива в две фази (първа – демиелинизация и втора, много по-късна – невродегенерация) според нас успех би било да спрем болестта преди настъпването на втората фаза, изготвяйки

подходяща за нас Невропротективна стратегия

Какво е НЕВРОПРОТЕКЦИЯ?

Това е защита на Централна нервната система, профилактика на евентуална невродегенерация. И двамата с Алесандра знаем, че този отговор е твърде общ, така че ще се постараем да го направим по-конкретен. Като резултат от нашата дългогодишна научна работа, ние забелязахме, че при развитието на МС има и трети етап – Синаптопатия. Това е междинен етап – след първия (демиелинизация), но преди настъпването на втория. Тоест преди появата на така наречените “черни дупки”. Синаптопатията е все по-популярен термин и означава синаптична дисфункция. Синапсът е връзката между две нервни клетки – малко пространство, през което информацията се предава

чрез дифузия на молекули, наречени невротрансмитери

В зависимост от вида на произведения отговор невротрансмитерите се делят основно на възбуждащи и инхибиращи (наричани също супресори). Тоест невротрансмитерите могат да насърчават създаването на нервен импулс в приемащия неврон или да го инхибират (потискат).

Сред инхибиторните невротрансмитери най-известната е γ-аминомаслата киселина (GABA). А глутаматът е най-важният възбуждащ невротрансмитер в мозъка. Защо е толкова важен глутаматът? GABA се синтезира от глутамат с помощта на ензим глутамат декарбоксилаза (GAD) и пиридоксал фосфат (който е активираната форма на витамин B6) като ключов кофактор. Този процес превръща глутамат, който е основният възбуждащ невротрансмитер в мозъка, в основния инхибиращ невротрансмитер GABA. Това е много деликатно равновесие. И то трябва да бъде запазено. Или възстановено. Защото от него зависи съдбата на нашите нервни клетки.

Невропротекция и Невропротективна стратегия

Терминът невропротекция се използва за обозначаване на самозащитните реакции, които тялото проявява, когато претърпи мозъчно увреждане и се стреми да запази целостта и функцията на мозъка. Използването на термина неврозащита в този смисъл е от скоро и подчертава реакциите на тялото към събитие на исхемия и/или травматично мозъчно увреждане (TBI). Невродегенеративните заболявания също попадат в тази категория. Повишената синаптична трансмисия на GABA има невропротективни ефекти. GABA миметиците имат защитен ефект. Тяхното действие би могло да се нарече “невропротекция”. А също така и повишаването на критично ниски нива на GABA. Споделяме с вас няколко от най-проучваните и използвани начини за естествено увеличаване на GABA:

Диета

Яденето на храни, богати на глутаминова киселина, която помага за създаването на GABA в мозъка, е бърз и лесен начин за повишаване и поддържане на адекватни нива на GABA. В този списък попадат храни като цитрусовите плодове и бананите, маслодайните семена (лен, чиа, слънчоглед, тиква, сусам), сушени плодове, ядки (кашу, бадеми, лешници, орехи, кедрови ядки, шамфъстък и др.) и зеленчуци като спанак, броколи и др. Картофите, кафявият ориз и лещата също са продукти, богати на глутаминова киселина.

Движение и физически упражнения

Движението повишава нивата на GABA. Открийте подходящи за вас и състоянието ви упражнения, с които да започнете. Когато те започнат да  ви стават лесни, бавно увеличавайте интензивността и натоварването.

Йога

Доказано е, че йогата е от полза за ума и тялото. Изследователите са открили, че практикуването ѝ може да повиши мозъчните нива на гама-аминомаслената киселина (GABA). Научните изследвания показват, че практикуването на йогийско дишане (пранаяма) и последователности от йога пози (асани) може да имат благоприятен ефект върху настроението и тревожността на практикуващия в резултат на активирането на GABA.

Медитация

Редовната медитация е един от начините за стимулиране на производството на GABA чрез релаксация и дълбоко дишане. Просто намерете удобно място, заемете удобно седнало или легнало положение, затворете очи и практикувайте вдишване през носа и издишване през устата. След това може да вдишате през носа, да задържите дъха за около пет секунди и да издишате през устата. Отделете десет минути всеки ден, за да медитирате и дишате. Това не само увеличава GABA, но и помага да изчистите ума си и да подобрите концентрацията си.

Избягвайте наркотици, алкохол и трудносмилаеми храни

В интервюто казах това, на което ме научиха в САЩ: „Ние, хората, НЕ сме това, което ядем, ние сме това, което смиламе и усвояваме.“ Ние, болните от МС, страдаме от т.нар. „неврогенно черво“. Код МКБ К59.2 в общоприетата международна класификация за кодиране на медицински диагнози МКБ-10. Демонстрирано, описвано, обсъждано, прието. Неврогенното черво затруднява храносмилането, създава куп неприятности, но не е сериозен проблем. Защото е лечимо. 

GABA добавки

Има няколко GABA добавки за увеличаване на инхибиторния невротрансмитер и можете да ги приемате редовно. Те са безопасни.

 • Зелен чай
 • Таурин аминокиселина
 • Добавки с магнезий, B6 и цинк

Предлагат се и чисти GABA добавки, въпреки че някои експерти твърдят, че те са безполезни, тъй като така приетата GABA всъщност не достига до мозъка.

Аюрведичната медицина пък основава своята практика, освен върху йога и медитация, и върху приема на множество билки като Ашваганда и други. Интересен факт е, че пълзящото многогодишно растение Брахми (Bacopa monnieri)  помага за модулиране на освобождаването на GABA.

Невроестетиката и позитивните емоции

Семир Зеки, професор по невробиология в “University College” в Лондон, е сочен като баща на невроестетиката. Той вярва, че красотата на някоя  картина, която наблюдаваме, или въздействието на някое вълнуващо музикално произведение, което слушаме, стимулира областта на мозъка, отговорна за нашите емоции. Всъщност Зеки доказва, че красотата засилва нашите позитивни емоции. Добавяме, че 

в основата на нашата Невропротективна стратегия

са малки клетъчни сигнални белтъчни молекули, активирани чрез лимбичната система (зона, отговорна за обработката на емоциите) и тяхното укрепване чрез творческа психическа настройка, нормално  самочувствие, молитва, ако сме вярващи, медитация и упражнения, ако не сме, елиминиране или поне намаляване на хранителните излишъци и вещества, вредни за тялото.

Ние твърдим, че някои цитокини** въздействат положително на симптомите, изпитвани от пациентите, и следователно подобряват качеството на техния живот.

Мисъл и действие

Да мислим и действаме креативно, да осъзнаем важността на любовта (както към към другите, така и към себе си), да практикуваме редовно  спорт и секс. Изкуството, както да се наслаждаваме на една творба, така и да създаваме свои собствени творения. Всичко това консолидира циркулацията на невротрансмитери и други здравословни вещества в нашето тяло. Любовта е невропротективна. Тя е много важна част от

изграждането на нашата Невропротективна стратегия

Да обичаш себе си е защита. Да се ​​вслушваш в нуждите си и да действаш, докато не изпиташ удовлетворение… това е невропротекция. Да насърчаваш удовлетворението (вместо разочарованието) и да се ободряваш, дори когато си потиснат. Много елементарни неща – изпиване на чаша чай, обаждане на приятел, вземане на релаксираща вана, ароматизирана с любима есенция, игра с домашен любимец, писане, четене, гледане на комедиен филм, създаване на изкуство, готвене… Всички тези неща и много други, подобни на тях, са все стъпки по тътя на изграждането на вашата лична Невропротективна стратегия. Вие, наши колеги, приятели, пациенти –

Вие го МОЖЕТЕ. Само трябва да го направите 

Погрижете се за тялото си: адекватно хранене, редовен сън и постоянни физически упражнения (от спортни или физиотерапевтични мускулни тренировки до йога за ръце, въз основа на функционалните ви възможности), ограничаване на алкохола и всички вещества, които могат да променят психическото състояние… Всичко това ще ви накара  да се почувствате по-добре.

Усмихвайте се. Смехът е неврозащитен

Живейте мечтите си, въпреки болестта. Посветете времето и енергията си за постигането им (адаптирайте ги към вашето физическо състояние). Ще има дългосрочни положителни ефекти върху вашето щастие. Както казва Халил Джубран:

“Най-щастливите хора не са непременно тези, които имат най-доброто от всичко, а тези, които се възползват максимално от това, което имат.”

*Участници в интервюто по BTV и автори на статията – д-р Христо Ватев и д-р Александра Акили.

** малки клетъчни сигнални белтъчни молекули


Вижте още: NGF: Големият боец в битката с МС

Има начини проблемите да бъдат решени

проблемите
Има ли проблем, има и решение. Важно е само да стигнете до него. Готова съм да ви помогна в този процес.

Живеем в угрижен свят, угрижени времена. Ежедневието ни е изпълнено със стрес и напрежение. За съжаление, хората все повече се затварят в себе си и проблемите си. Или затварят проблемите дълбоко в себе си. Правят се, че те не съществуват с тайната надежда, че така ще изчезнат от само себе си. Истината обаче е друга –

проблемите могат да бъдат решени

само и единствено, ако се изправим очи в очи с тях и предприемем необходимите действия, които да доведат до разрешаването им. Верен приятел по този път могат да се окажат разговорите с правилните хора. Ваши близки, приятели или специалист, който може да ви помогне да осъзнаете в дълбочина проблемите, които ви съпътстват, и да преминете към разрешаването им. Благодаря от сърце на тези от вас, които вече ми се довериха и решиха, че правилният човек, с когото да ПОГОВОРЯТ за проблемите си, съм аз! Благодаря и на онези сред вас, които тепърва ще ме потърсят и

ще се доверят на мен и моите услуги

Ето малко информация за мен и това, което предлагам: Казвам се Екатерина Ангелова и съм професионален Лайф Коуч. През 2020 г. създадох своята платформа ПОГОВОРИ С МЕН. Чрез нея хората достигат по-лесно до мен и можем да разговаряме свободно. Предмет на нашите разговори могат да бъдат проблемите, с които се сблъсквате, независимо от какво са породени или какво е естеството им. Можете да споделяте с мен всичко, което ви вълнува, плаши, ядосва или тревожи. Всички чувства, ситуации и мисли, с които ви е трудно да се справите сами или просто имате нужда да анализирате в компанията на подходящ събеседник. Можете да споделите с мен и идеите си за бъдеща личностна или професионална реализация. Аз като ваш личен Лайф Коуч ще

тръгна с вас по пътя към решаване на вашите проблеми

Ще ви изслушам внимателно, ще ви задавам въпроси, целящи да насочат разговора в правилната посока и да ви доведат до така необходимите отговори. Ще ви предложа практики и техники, които смятам, че биха ви били полезни и биха ви помогнали да се чувствате по-добре в настоящия и бъдещи моменти. Заедно ще градим стратегии и конкретни планова за действие, които да ви доведат до желаните резултати и ще ви помогнат да стигнете там, където искате да бъдете.

Всяка сесия с мен е с продължителност един астрономичен час. Време, в което се фокусираме изцяло върху вас и онова, което имате нужда да споделите и обсъдите с мен. Тъй като Лайф Коучингът е процес, една-единствена сесия често не е достатъчна, за да създадем детайлен план занапред. Затова предлагам и пакети от по 3 или 4 сесии. Възползвайки се от тях ще спестите средства. На сайта на ПОГОВОРИ С МЕН можете

да научите повече за мен и практиката ми като Лайф Коуч

Заповядайте и на страничките ми във Фейсбук – ПОГОВОРИ С МЕН и Лайф Коуч Екатерина Ангелова. Чрез тях лесно и бързо можете да се свържете с мен. Можете да го направите и по някой от начините, посочени ТУК.

Благодаря ви за доверието и ще съм щастлива да съм до вас по пътя, който в крайна сметка да ви доведе до така желаното от вас спокойствие, истинско щастие, професионална или лична реализация.


Вижте още: Лайф Коучинг – същност и ползи

2023: Честита Нова година! Бъдете щастливи!

нова година
Нова година е празник на равносметките.

Остават само няколко часа до края на старата година. Изпълнени сме с трепетно очакване за пристигането на 2023-та – нашата мечтана Нова година. Изпълнени сме и с надежди, че тя ще бъде по-добра, мирна и щастлива от изминалата. В мислите ни се раждат нови мечти и планове за предстоящите 365 дни. Но

Нова година е и празник на равносметките

Обръщайки глава назад, си припомняме какво сме постигнали и какво не сме успели да свършим през отиващата си година. Искаме да сме по-успешни и удовлетворени през задаващата се нова година.

Понякога обаче очакваме щастието да ни настигне, разчитайки на външните обстоятелства и на другите хора. На нашите близки, половинки, приятели, колеги. Сякаш очакваме някой друг да ни донесе и подари

шепичката щастие, която все ни липсва

за да усетим пълнотата и блаженството от всичко, което ни съпътства в живота. Често забравяме, че да бъдем щастливи и да постигаме  хармонията в себе си през чукащата на вратата нова година, а и през всички задаващи се зад ъгъла нови години,

зависи само и единствено от нас самите

Ние сме истинските творци на собствения си живот и ние сме тези, които могат да донесат и задържат щастието в него. От нас зависи с решителност да отстраним обстоятелствата и хората, които ни възпрепятстват по пътя към него и да се насладим на крайния резултат. Хората често казват

Нова година – нов късмет

Ако приемем буквално казаното, е добре да знаем, че тези сред нас, които разчитат единствено и само на късмета, едва ли някога ще бъдат истински щастливи.

Например хората, които цял живот пускат тото или участват в различни лотарийни игри с надеждата да „ударят големия джакпот“. Тези хора вярват, че спечелените големи суми пари ще оправят живота им и ще ги направят щастливи. Но външните обстоятелства и средства никога не могат да ни донесат усещането за щастие, ако то не живее вътре в нас. Затова и голям процент от тези хора, които действително успяват да спечелят много пари изведнъж, впоследствие стават жертва на силно разочарование. Надеждите, че спечелената голяма награда ще ги накара да се чувстват добре и да са щастливи, не се оправдава. И понеже това е било тяхна мечта години, дори десетилетия наред –

очакванията от илюзорната представа рухват

и усещането за удовлетвореност така и не се появява. Нещата стигат дори още по-далеч – много от тези хора правят опити за самоубийство, и за съжаление, част от тях се оказват успешни.

Защо се случва това и защо точно в празничния ден, когато очакваме нашата по-щастлива нова година го споделям с вас? Защото тези хора, както и много други измежду нас, живеят с очакването

щастието да дойде при тях, преоблечено като голяма печалба

от хазартна игра, нова скъпа кола, повишение в работата, емигриране в чужбина, покупка на нов дом, получаване на щедро наследство и каквото друго (и най-вече материално) ви дойде наум. Но истината е, че щастието никога не се крие във външните обстоятелства,

щастието е състояние на духа  

Щастието винаги е скрито вътре в нас и само от нас зависи да го открием, да започнем да го усещаме с всяка фибра от нашето тяло, да го подхранваме, радвайки се и оценявайки малките неща. От нас си  зависи да сме благодарни дори и за малкото, което имаме, защото някои и това нямат.

Благодарността е извор на чиста радост и щастие

И този извор е бездънен. Дори когато се чувстваме зле от нещо лошо, което се случва в живота ни в даден момент, редом до него, в същия този момент стоят поне още пет неща, за които сме наистина благодарни.

Затова и тази вечер – няколко часа преди идването на Нова година, ви приканвам да благодарите на изминалата за радостите и тревогите, за любовта и уроците. За близките хора, които обичате и не по-малко ви обичат, за тези, с които ще споделите хляба си на масата днес!

Честита Нова година, приятели!

Търсете и откривайте щастието вътре в себе си, защото то винаги е там и само чака да преминете през лабиринта от негативни емоции, създаващи препятствия по пътя ви, за да го намерите. Да заживеете с него. Да го превърнете в неразделна част от духа и същността си. Да

спрете да чакате щастието да дойде при вас

а да започнете сами да го сътворявате. И един ден  да можете смело да кажете:

Аз съм щастлив!

Щастието се ражда и живее вътре в мен!

Щастието е винаги с мен, независимо какво се случва във външния свят.

Аз избирам смело и през тази Нова – 2023 година, да бъда спокоен, благодарен и истински щастлив.

Аз мога!


Вижте още: Причини да обичате себе си

Лайф Коучинг: Какво е и ползи от него

Лайф Коучинг
Всяка сесия е уникална и изисква индивидуален подход.

Създадох платформата и сайта на ПОГОВОРИ С МЕН, защото исках хората да могат да достигат по-лесно до мен и да имат възможност да се възползват от услугите, които предлагам. Хората, които ще изберат да работим заедно и ще ми се доверят. Хората, с които ще практикуваме Лайф Коучинг и ще се стараем да улесняваме, успокояваме и подобряваме живота и ежедневието им. Оказва се обаче, че много хора не знаят

Какво е Лайф Коучинг?

Това ги обърква и те не са сигурни дали да се впуснат в това пътешествие със своя Лайф Коуч или тази работа не е за тях. Затова ще се опитам накратко да обясня какво представлява тази практика.

Сам по себе си Лайф Коучинг представлява практика, която цели да улесни, развие и подобри живота на клиента. Това става посредством разговори между него и неговия Лайф Коуч. Те включват и  изготвяне на планове и градене на стратегии за действие.

Между двамата е важно да се появи чувство на дълбока свързаност, доверие и уважение. Това е Лайф Коучинг – най-общо казано. В интернет има много информация по темата, която бихте могли да прочетете.

Целта на този текст обаче е друга. Иска ми се в него да се фокусирам и да информирам своите последователи, бъдещи и настоящи клиенти конкретно какво представлява Моят Лайф Коучинг.

Той е система, която съм изградила на базата на личния си опит, на опита на различни приятели, непознати и клиенти и на базата на това, което съм научила от обучението си за Лайф Коуч. Ще изясня и какви са основните цели на моя Лайф Коучинг. Както и какви ползи биха имали хората, които ми се доверяват, от него.

Това е моята гледна точка, моят начин, моят път към и с тях. Правя това уточнение, защото всеки Лайф Коуч е различен, практикува по различен начин и целите му в разговорите с клиентите са различни.

Ето какво се случва с мен и моите лайф коучинг клиенти:

Когато даден човек се свърже с мен по някой от следните начини, първо уточняваме дата и час, в които да се проведе нашата първа среща. Разговорът (лайф коучинг сесията) е с времетраене един астрономичен час.

Провежда се най-често по телефона, но може и през Messanger, Viber или WhatsApp. Говорим си спокойно, без да включваме камера. Провеждам лайф коучинг сесии основно с хора, засегнати от МС (каквато съм и аз) и други заболявания, но работя и с напълно здрави физически клиенти.

По време на самата лайф коучинг сесия първо се запознавам с клиента. Задавам му въпроси, за да разбера повече за него, личността му и за обстоятелствата, в които се намира в момента. След това изслушвам търпеливо всичко онова, което той има нужда да сподели.

Разговаряме. Анализираме. Търсим проблемните точки в неговия разказ. Нещата, които плашат, тревожат, ядосват, натъжават или просто занимават мислите на човека отсреща.

Той е във фокуса на разговора и всичко, което предприемаме като стъпки в процеса ни на работа и комуникация, е с цел да подобрим качеството на живота му. За целта споделям с него всичко, което съм прочела, знам и съм научила от личния си опит и от опита на други мои лайф коучинг клиенти.

Давам му разнообразни насоки, понякога съвети, практики и техники за справяне с проблемите, негативните чувства, нагласи и мисли. Заедно правим план за действие и в следващите ни срещи следим за неговото изпълнение.

Трудно ми е да дам повече подробности, защото всеки клиент и всеки разговор в лайф коучинг практиката ми е различен, уникален и специален.

Определя се от индивидуалните нужди на моя лайф коучинг клиент

Винаги съм имала дарбата да говоря с хората така, че да ги карам да се чувстват уютно и спокойно. Именно това ме накара да премина през обученията по професионален Лайф Коучинг.

Личната ми мисия е да съм полезна и да помагам на всеки, който ме е потърсил и ми се е доверил, с всичко, с което мога и което знам. Ето и основната част от целите на моята платформа ПОГОВОРИ С МЕН и моите лични цели, които съм споделила и на сайта на проекта:

 • да се почувствате по-добре, след като ПОГОВОРИТЕ С МЕН;
 • да търсим и откриваме заедно положителното във всяка ситуация, колкото и далече на пръв поглед да изглежда то;
 • да споделяме искрено и без ограничения всичко, което трябва да бъде изказано, за да ви олекне;
 • да се вдъхновяваме взаимно;
 • да преминаваме ръка за ръка (метафорично казано) през трънливите пътеки на приключението, наречено живот;
 • да ви давам винаги алтернативна гледна точка и перспектива за случващото се с и около вас;
 • да бъда до вас в най-трудните и в най-щастливите моменти от вашето настояще;
 • да ви разбирам, подкрепям и окуражавам;

 • да търсим заедно решение на всеки ваш проблем;
 • да постигаме с постоянство, целите, които си поставяте;
 • да споделям с вас личния си опит и знания, които да донесат някаква полза за вас;
 • да израстваме заедно по пътя, откривайки истинското щастие и смисъла във всяко нещо.

Надявам се да съм внесла поне малко светлина по въпроса що е то лайф коучинг, който мнозина си задават, а именно

Както и с какво бих могла да ви бъда полезна аз. Бих се радвала, ако ми се доверите и решите да ПОГОВОРИТЕ С МЕН. За да тръгнем заедно по пътя към вашето по-добро бъдеще, по-осъзнат, по-спокоен и по-щастлив живот.

Колко струва една лайф коучинг сесия с мен

Заплащането за предоставената от мен лайф коучинг услуга е в размер на 50 лева за 1 час, които се превеждат по банков път.


Вижте още: Поговори с мен – Екатерина – Лайф Коуч

Болните хора имат нужда да бъдат чути

болните хора
Болните хора, пък и здравите, имат нужда да бъдат чути.

Болните хора, особено когато говорим за тези с хронични заболявания, са една специална част от обществото. Те някак си все остават нечути, неразбрани, не достатъчно видими и важни за обществото, не достатъчно обгрижени. Винаги съм казвала, че болните хора, освен от фармакологично лечение, имат нужда и от професионална психологична, а понякога и психиатрична, помощ. Те ежедневно  се борят с физическите трудности, породени от болестта. Но другият, не по-малко съществен аспект, е, че

психиката и душите на болните хора също страдат

Понякога психическите рани са дори по-дълбоки от физическите. Това се потвърждава и от практиката ми като Лайф Коуч. Често работя с хора с Множествена склероза (МС) и други заболявания, които ме търсят по различни причини. Едни имат нужда просто да поговорят с някого, знаейки, че той ще ги разбере (тъй като и аз съм една от тях – имам диагноза МС). Други искат да си поплачат на воля пред някого, усещайки, че този човек им съчувства и не възнамерява да ги спира или да ги съди за проявената „слабост“. Трети търсят конкретна информация, мнение или чисто практически съвети за живота с болестта и приемането на настъпилите обстоятелства. Търсят ме и роднини на болните хора, защото не знаят как да се държат адекватно с тях и как да им помогнат.

Много приятели ме питат

„Защо се натоварваш с проблемите на болните хора?“

пък и на здравите, които търсят твоята помощ. Отговорът ми е много прост –

защото те и техните чувства и проблеми ме вълнуват

Защото мога търпеливо да ги изслушам, да „вляза в техните обувки“ и наистина да ги разбера. Но това не е единствената цел на практиката ми като Лайф Коуч. Чрез разговорите, които провеждам с моите клиенти, заедно се стремим да успокояваме, подобряваме, развиваме и ощастливяваме тяхното ежедневие и техния живот като цяло. Да подобрим с малки стъпки качеството им на живот и в крайна сметка да постигнем големи резултати. Предавам им своите знания, усвоени практики и техники за справяне с проблемни ситуации, важни уроци и проверени методи, които смятам, че могат да са им от полза в живота занапред.

болните хора
Болните хора (и много от здравите) страдат от различни психически разстройства.

Лайф Коучингът не е бърборене на празни приказки

Това, което споделят с мен и болните хора, които ме търсят, и здравите, които са изправени пред някакъв проблем, е важна информация, която заедно започваме да анализираме. Търсим проблемните точки и създаваме планове за справяне с тях.Или пък градим планове и стратегии за развитие на техния личен и професионален живот.

Това, което е важно да се знае, е, че прогресът от практиката е изцяло в ръцете на клиента. Заедно градим стратегии за по-щастливо бъдеще, но нужните за осъществяването им действия или промени, трябва да бъдат направени от търсещия помощ човек. Понякога, за съжаление,  подобна  инициативност и желание за действие са неприсъщи за болните хора. А понякога и за тези, които нямат здравословен проблем. Някои хора се чувстват

неразбрани, отчаяни, потиснати, разтревожени, депресирани

Когато усетя нужда, препращам моите клиенти и към други специалисти. Психолози или психиатри, защото всичко, което правя, го правя в името на човека отсреща. Той е най-важен. При болните хора често се отключват различни психически състояния, които наистина трябва да бъдат третирани по-сериозно.

Истината е, че всеки от нас в даден момент от живота си има потребност от човек, на когото може напълно да се довери. Някой, с когото да сподели всичко, което го притеснява или вълнува. И заедно с този човек да търси решения за появилите се в живота му проблеми и проблемни ситуации. Или пък да създават заедно планове за личната му и професионална реализация.

Бих се радвала, ако решите да ми се доверите и да ПОГОВОРИТЕ С МЕН. Надявам се да съм точният човек за вас и заедно да сътворим една нова по-добра реалност за вас.

Ако искате да се свържете с мен, можете да го направите по някой от посочените тук начини.


Вижте още: Прекаралите COVID-19 развиват тревожност

Топли и цветни цитати за есента

цитати за есента
"Есента е като втора пролет..."

Топли и цветни цитати за есента

Казват, че есента е най-красивият сезон. Аз обаче виждам собствената красота на всеки от четирите сезона. Зимата – с нейната белота и безвремие. Лятото – с безкрайните светли и слънчеви дни, топлите нощи и жаждата да изпълним с живот всяка секунда. Пролетта – с нейната зелена премяна, носеща усещането за зараждащия се нов порив. И, разбира се,

есента – с красивите безбройни багри по дърветата и мекия килим

от многоцветни, паднали листа.

Есента наистина е красива, в това няма спор. Тя е вдъхновител за множество книги, стихове, филми, песни, картини и други произведения на изкуството, на които всички се радваме и попиваме жадно, изпълнени с чиста радост, блаженство и възхищение.

Есента всяка година ни предлага разнообразие от ясни и мъгливи дни и резки смени в температурните стойности. Приемаме топлите лъчи на циганското лято, и същевременно

изваждаме дебелите дрехи очаквайки студените дни

на късната есен. Настройваме се психически и физически и за идващата зима. Есента е времето, в което още не изкаме да пуснем лудото лято да си тръгне и се надяваме снежните зимни дни да се забавят малко повече. Есента е и времето, в което започваме да правим равносметка на отиващата си година, която завършва (а понякога не!) с настъпването на януари.

Есента е сезонът на многообразието. Също толкова разнообразни са и мислите, изказани за него. Подбрах част от

най-топлите, цветни и вдъхновяващи цитати за есента

и искам да ги споделя с вас. Може би и преди сте чували някои от тези цитати за есента, но се надявам да откриете и много нови, които да ви зарадват, заредят и вдъхновят.

ЦИТАТИ ЗА ЕСЕНТА

 

„Нито пролетта, нито лятото могат да се сравнят с красотата, грейнала върху лицето на есента.“

Джон Дън


„Мъгла се издига над килим от трепетлики; звезди проблясват в чистото, тъмно небе; красота във всяка посока; само ако можеше всички да се чувстват по този начин, да бъдат толкова уловени в плена на есента.

Дона Лин Хоуп


 „Всяко листо носи щастие за мен, шепнещо от есенното дърво.“

Емили Бронте


„Есента винаги е била любимият ми сезон. Сякаш красотата разцъфва във всичко. Сякаш е била пазена през цялата година за големия финал.

Лорън Ди Стефано


„Есента е най-тежкият сезон. Листата падат ли падат така, сякаш се влюбват в земята.

Андреа Гибсън


„Колко изящно остаряват дърветата. Колко пълни с цвят и живот са последните дни на листата.”

Джон Бароу


 „Есента последната и най-прекрасна усмивка на годината.

Уилям Брайънт


„Не можеш да сбъркаш звуците на приближаващата есен: шумоленето на хрупкави листа по асфалта и плясъка на крилете на ято птици, отлитащи на юг.“

Хал Борланд


„В никое друго време (в сравнение с есента) Земята не позволява да бъде вдишана с едно ухание узрялата Земя; ухание, което по никакъв начин не отстъпва на аромата на морето, горчиво, когато се доближава до вкусването, и по-медоносно сладко, когато усещаш, че докосва първите гласни струни.“

Райнер Мария Рилке


„Октомврийските тополи са като фенери, осветяващи пътя към зимата.

Нова Беър


„Дизайнерите искат от мен да се обличам, сякаш съм пролет с ефирни неща. Не искам това, по-скоро се чувствам като топла, червена есен.

Мерилин Монро


„Не мога да си позволя да стоя вкъщи и да пропусна нещо толкова прекрасно като есенно слънце. За това прекрарвам на открито всеки възможен светъл миг.

Натаниел Хортон


„Толкова се радвам, че живея в свят, в който има октомври.

Луси Мод Монтгомъри


„Когато над всички нас се спусне ранният мрак на есента, единствените неща, които ще имат значение, са малките жестове – топла стая, току-що изпечен сладкиш, нежна прегръдка, покана за разговор, едничка роза.“

Дженс Столтенберг


 

Не спирайте до тук! Продължаваме с още красиви цитати за есента.

 


„Всеки, който си мисли, че падналите листа са мъртви, никога не ги е виждал как танцуват, прегърнати от вятъра.

Шира Тамир


„Вкусна есен! Душата ми е женена за есента и ако бях птица, щях да обикалям обширната земя, за да търся есента.

Джордж Елиът


„Есенните утрини: слънчева светлина и свеж въздух; птички и спокойствие; край на годината и начало на деня.

Тери Гилеметс


„Есента е втора пролет, в която всяко листо е цвете.“

Албер Камю


„Зимата е комфорт, пролетта картина с водни бои, лятото маслена рисунка, а есента мозайка от всички тях взети заедно.“

 Стенли Хоровиц


„Танцът на есенните листа по повърхността на езеро е сън, който виждаме, когато сме будни.

Мехмет Мурат Илдан


„Какво е есента, ако не най-красивата усмивка на годината.“

Уилям Брайънт


„Виждам трансформацията на листата, танцуващи под есенното слънце и брилянтните пурпурни нюанси, които блестят докато деня бавно си отива.“

Хейзълмари Мати Елиът


„Есента притежава повече злато от всички останали сезони, взети заедно.

Джим Бишоп


„Нюансите на есента, величествена цветна градина, преливаща от цвят под заклинанието на магьосник, скреж.“

Джон Уитър


„Само този, който с вяра в сърцето сади семенца през пролетта, ще събира плодове през есента.

Б. Ч. Форбс


„Част от мен винаги ще иска да се разхожда сред опадалите есенни листа, носещ куфарче с творбите на Шекспир и Йейтс, както и преносим шах. Ще минавам покрай старо дърво, под което през топлите летни вечери лежах на тревата с привлекателна млада жена.

Роджър Еберт


Обичах есента. Единственият сезон в годината, който Бог беше създал просто заради красотата му.“

Лий Менард


„Бих предпочел да седна върху тиква и тя да е само за мен, отколкото да бъда претрупан с кадифени възглавнички.

Хенри Дейвид Торо


 „Чуй, вятърът се усилва и въздухът е изпълнен с листа. Заменяме летните вечери с октомврийски нощи.

Умбер Уолф


Вижте още: Какви са вашите приоритети тази есен?